Projectes


Client: Ajuntament de Barcelona


Infografies per a l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’AMB

/ /

Ajudem a l’Àrea d’Internacional i de Cooperació de l’AMB en promoure els DDHH al nord-est de Síria!

L’equip de Tandem Comunicació ha expressat en infografies els projectes més rellevants que impulsa l’AMB i les directrius que segueix la seva estratègia de cooperació, en aquest cas, al nord-est de Síria.

S’han traslladat i sintetitzat les dades més rellevants de la institució a una infografia que segueix la nova línia gràfica creada exclusivament per a aquest projecte, de caràcter proper i alineada als valors de l’entitat.

Els materials han servit per valorar i explicar les accions que des de l’AMB desenvolupen per avançar cap a un món més just, un valor que és part de la seva raó de ser i els seus pilars fundacionals.