Projectes


Client: Ajuntament de Barcelona


Fòrum Jove 2022

/ /

Hem produït els aftermovies informatius de les reunions del Fòrum Jove! Coneixes aquest projecte de l’Ajuntament de Barcelona?

És una experiència de democràcia deliberativa que consisteix en debatre sobre quines actuacions cal dur a terme a Barcelona, amb mirada al futur.

Un grup de 99 joves, amb diversitat d’origen, edat, sexe i nivell d’estudis hi va participar des de juliol fins a desembre del 2021, i nosaltres vam fer-ne el seguiment produint aftermovies de cada sessió, incloent-hi entrevistes amb els participants i organitzadors i contingut per promocionar el Fòrum Jove, fotografia i imatge gràfica.

Quin honor poder comunicar i col·laborar amb iniciatives tan diferents i necessàries com aquesta!