Projectes


Client: ATM


Campanya Zona de Baixes Emissions

/ /

La creació de la Zona de Baixes Emissions ha comptat amb una forta campanya de comunicació de l’Autoritat del Transport Metropolità. La ZBE neix amb l’objectiu de millorar la qualitat de l’aire a la conurbació urbana de Barcelona.

La campanya de l’@atm_bcn, liderada per Tandem Projects, ha inclòs la concepció i el disseny de diversos suports. En destaca una plataforma web, recolzada per un vídeo corporatiu explicatiu, que permet consultar l’etiqueta ambiental associada a la matrícula així com si el desplaçament està afectat, introduint l’origen i la destinació. En el cas de desplaçaments afectats es mostren alternatives de mobilitat en transport públic o combinant el vehicle privat i el transport públic! #mobilitat

Amb aquesta campanya es divulga entre la ciutadania de la Regió Metropolitana de Barcelona les implicacions de la ZBE de forma pràctica i donant solucions factibles als usuaris per fer un canvi d’hàbits en els seus desplaçaments quotidians. Reduir la contaminació i millorar la qualitat de l’aire és cosa de tots i totes!