Projectes


Client: ATM


Servei de comunicació i premsa

/ /

Tandem Projects gestiona el servei de comunicació i premsa de l’ATM. La planificació d’impactes, l’emissió de notes de premsa i convocatòria de rodes de premsa, la gestió diària de les xarxes socials, la revisió de continguts digitals… Tot per ajudar a la institució a comunicar-se de manera constant i efectiva amb la ciutadania.

L’assistència tècnica contempla el suport i la contribució a la definició de les campanyes de comunicació especials, els plans de mitjans i altres iniciatives específiques.