App Gamificació: llançament Captur

Auser-Renault és l’organització que lidera la distribució i comercialització i de Renault, un dels grans fabricants de vehicles del món, a Espanya. L’any 2020 ha estat l’any del gran llançament del nou model Renault Captur, i Tandem Projects hem estat els encarregats de preparar la campanya d’activació de la marca per a generar awareness del nou