Plogging

Lanjarón és una de les principals marques d’aigua i més reconegudes per la seva qualitat i compromís medioambiental, tal com mostra el seu claim “Siente la pureza”. La marca, focalitzada en campanyes que l’acostin a la responsabilitat social corporativa i el convenciment de la necessitat d’implantar mesures a la societat per a aconseguir-ho, ha encarregat